EXILE mobile Exile Mobile EXILE mobile EXILE mobile EXILE mobile
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE appearing on "HIRUKARA! MIX" to be aired on NBC Radio Saga and Nagasaki from 13:00 today!


2018/05/17
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE will appear on "HIRUKARA! MIX" aired on NBC Radio Saga and Nagasaki from 13:00 to 15:50 today!

Be sure to check it out!

NBC Radio Saga and Nagasaki "HIRUKARA! MIX"
*They will appear live from around 13:25 to 13:35.
*LIKIYA / Rui Yonamine / Kazuma Kawamura / Hokuto Yoshino / Shogo Iwaya / Shohei Urakawa / Itsuki Fujiwara / Takahide Suzuki / Takuma Goto
To Corner TOP